Mặt bằng chung cư Việt Hưng Green Park

Mặt bằng chung cư Việt Hưng Green Park
5 (100%) 3 votes

Mặt bằng tổng thể dự án Việt Hưng Green Park

mặt bằng chung cư việt hưng green park

=> Mặt bằng căn hộ 01 – 05 chung cư Việt Hưng Green Park

Diện tích 126,7 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 13,5 m2
 • Phòng ngủ chính: 19 m2
 • Phòng ngủ 1: 13 m2
 • Phòng ngủ 2: 12,5 m2
 • Vệ sinh chính: 4 m2
 • Vệ sinh chung: 4,8 m2

Mặt bằng Việt Hưng Green Park

=> Mặt bằng căn hộ 02, 06 Việt Hưng Green Park

Diện tích: 97,2 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 7m2
 • Phòng ngủ chính: 17m2
 • Phòng ngủ 1: 16,5 m2
 • Vệ sinh ngủ chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 6m2

=> Mặt bằng căn hộ 03, 07 chung cư Việt Hưng Green Park Long Biên

Diện tích: 97,2 m2

 • Phòng khách + ăn: 23,5 m2
 • Phòng bếp: 7m2
 • Phòng ngủ chính: 17m2
 • Phòng ngủ 1: 16,5 m2
 • Vệ sinh ngủ chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 6m2

=> Mặt bằng căn hộ 04, 08 chung cư Việt Hưng Green Park Long Biên

Diện tích: 124,7 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 13,5 m2
 • Phòng ngủ chính: 19 m2
 • Phòng ngủ 1: 13 m2
 • Phòng ngủ 2: 12,5 m2
 • Vệ sinh ngủ chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 4,8 m2

One thought on “Mặt bằng chung cư Việt Hưng Green Park”

Comments are closed.